In belgië is er geen verplichting om te ventileren, maar wel een verplichting om bij nieuwbouw of bepaalde renovaties een ventilatiesysteem te hebben dat op de één of andere manier in staat is om een bepaald luchtdebiet, afhankelijk van de vloeroppervlakte, in iedere ruimte toe of af te voeren.

Omdat de vereiste debieten die gehaald moeten worden belachelijk hoog zijn, zit je met een situatie waarbij de meeste fabrikanten speciale modelreeksen op de markt moeten brengen die enkel voor de België bedoeld zijn. Deze zijn meestal niet de energiezuinigste...

Ongeacht de vreemde Belgische eisen, is het toch belangrijk om voldoende te ventileren. Aangezien dit een apparaat is dat 24/7 zal werken is het belangrijk om dit ook op een energetisch verantwoorde manier te kunnen doen, en dan is eigenlijk een systeem D met warmterecuperatie en energiezuinige ventilatoren een must. Vandaar dat wij daar dan ook voor gekozen hebben.

Eerst was er een hoop puzzelwerk nodig om de vereiste ventilatiedebieten te bepalen. Voor bepaalde ruimtes is dat natuurlijk evident, maar voor anderen zijn er meerdere mogelijkheden.

Open keukens mag je bijvoorbeeld vrij indelen, en kiezen welk deel nog "Keuken" is en welk deel niet.
Omdat enkel de totale vloeroppervlakte van belang is, heeft dat natuurlijk implicaties. Op bepaalde plaatsen gaat de ventilatie eis omhoog, en elders omlaag. Er zijn zo nog enkele mogelijke scenarios waar je keuzes kan maken omdat ze niet in de regelgeving vastgelegd zijn.

Uiteindelijk zijn we, met wat creativiteit, tot een ruimte indeling gekomen waarbij er in zijn totaliteit ongeveer evenveel aanvoer als afvoer nodig was en waarbij er ook geen grote verschillen waren tussen de onderlinge verdiepingen zodat al te grote luchtstromen via de trap voorkomen konden worden. (Tochtgevoel.)

Op basis van (o.a.) de mogelijkheden, energiezuinigheid en het vereiste ventilatiedebiet werd dan een toestel gekozen: Ubbink Ubiflux W400+
Dit toestel is in weze exact hetzelfde toestel als een Brink Renovent Excellent 400, maar met andere software.

Toen begon het tweede deel van het puzzelwerk: Het buizennetwerk.

Wegens de af- en aanvoer van lucht zijn er dus 2 keer zo veel buizen nodig dan in systeem B of C, en omdat de ventilatiebuizen de grootste diameter hebben, wilden we deze als eerste plaatsen.
Het is namelijk simpeler om een water -of elektriciteits leiding een ommetje te laten maken rond een ventilatieleiding dan omgekeerd.

De indeling van het huis maakte het echter niet echt simpel om een buizennetwerk aan te leggen.
Estetisch wilden we ook dat er geen buizen zichtbaar zijn, hetgeen toch een uitdaging was omdat het onmogelijk is om buizen te laten kruisen. Omdat het mogelijk was, hebben we beslist om kanalen van een grote diameter in de vloer in te werken i.p.v. op te hangen zoals gebruikelijk.

Nadat er een legplan was, werd aan de hand van de vereiste debieten per ruimte, de benodigde buisdiameter bepaald.
Hoe kleiner de diameter, hoe sneller de lucht zich moet verplaatsen om eenzelfde debiet te kunnen hebben.
Snelle verplaatsingen zorgen voor geluidshinder en daarom werd erop toegezien dat de luchtsnelheid overal minder dan 3m/s blijft, zelfs bij maximale ventilatie.

Dit resulteerde in buizen met een diameter van 160mm of 125mm. De hoofdaansluiting is 180mm waarop dus aftakkingen van 160mm gebeuren.

Belangrijke opmerking voor als je gaten wil gaan boren: De diameters opgegeven bij luchtleidingen zijn steeds binnendiameters!

Er bestaan buizensystemen die speciaal gemaakt zijn om mee in te gieten in de chappe, maar die hebben enorm kleine diameters of bestaan uit verschillende parallelle buizen die het bijna onmogelijk maken om na verloop van tijd de buizen uit te kuisen.

Aangezien wij voldoende optbouwhoogte hebben, kunnen buizen van 125mm, en zelfs 160mm zonder problemen mee ingegoten worden. Op enkele plaatsen resulteert dit wel in een mindere isolatie, maar aangezien dit tussen verschillende verwarmde ruimtes is, is de impact bijna te verwaarlozen.

Naturlijk was dit alles nog niet moeilijk genoeg. ;-)

De vraag naar ventilatie is namelijk niet overal hetzelfde en daarom werden er enkele regelkleppen in het systeem opgenomen.

Bij de aanvoer is het mogelijk om de woonvertrekken en de slaapvertrekken aan te sturen. Ofwel slapen wij, ofwel "leven" wij. Ook als er iemand gaat slapen en iemand anders nog niet, is het zeer onlogisch om voor dezelfde hoeveelheid personen ineens dubbel zoveel verse lucht nodig te hebben, dus kan de lucht ook gelijktijdig naar de slaap- en woonvertrekken gestuurd worden.

Voor de afvoer is er een opsplitsing tussen het benedenverdiep (Voornamelijk de keuken) en het bovenverdiep (Voornamelijk de badkamer).

De reden van opsplitsing is deels energetisch. Het verbruik van het ventilatiesysteem stijgt quasi exponentieel met de ventilatievraag.
Anderzijds stijgt ook de geluidsproductie als het ventilatietoestel in een hoger regime moet werken.

Vb: I.p.v. het systeem harder te laten werken als er extra ventilatie nodig is in de badkamer, blijft het systeem even hard werken, maar wordt er minder in de keuken geventileerd. Aangezien de totale afzuiging hetzelfde blijft, wordt er in de badkamer meer lucht afgezogen.
Dit heeft natuurlijk ook wel zijn beperkingen. (Dit kan natuurlijk enkel indien de keuken niet gebruikt wordt.)

Deze kleppen zullen automatisch aangestuurd worden.

De meeste buizen zijn in de vloer verwerkt. Voor een deel van de leefruimte zitten te zin het plafond en om ze daar te krijgen moesten de buizen een bocht maken rondom een gording van het dak.
Omwille van verscheidene redenen werd er geopteerd om twee verschillende buizensystemen toe te passen en deze met elkaar te koppelen.
Omdat de meeste fabrikanten geen koppelstukken ter beschikking stellen op te koppelen met systemen van andere fabrikanten, heb ik zelf een koppelstuk ontworpen en geprint met een 3D-printer.

Andere speciallekes:

De aansluitingen buiten (toevoer/afvoer) zitten in dezelfde gevel. Dit is belangrijk om ook als het hard waait van een gecontroleerde ventilatie te kunnen spreken. Bij wind zorgt dit ook voor een mindere belasting van de ventilatoren daar er steeds een druk evenwicht is in beide kanalen.

Achter de koelkast zit een afzuigaansluiting in het plafond. Deze dient om de warmte lucht weg te zuigen waardoor de koelkast efficiënter werkt en het luchtroostertje boven de koelkast kan wegvallen.

In de leefruimte/zithoek is LED verlichting voorzien en om een lange levensduur te garanderen wordt deze best een beetje gekoeld. Het koellichaam van deze verlichting komt in het ventilatiekanaal te liggen om zo dus extra koeling te bekomen. (Luchtlekken zijn hier niet echt een probleem aangezien het luchtkanaal toch enkel voor deze ruimte gebruikt wordt.)

De ventilatie is geïntegreerd met de rest van het huis (Domotica) en het debiet en kleppen zullen automatisch reageren bij: Koken, brandalarm, gebruik badkamer, aanwezigheidsstatus, etc...